بازدیدها: ۲۶

ادامه مطلب...

جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در تاریخ ۹۷/۱۱/۰۶ رأس ساعت ۱۸ به ریاست علیرضا حسین آبادی و با حضور معاونت شهرسازی و مدیران دوایر کمیسیون ماده ۱۰۰ ، درآمد و شهرسازی در سالن جلسات شورا شهر برگزار شد. بازدیدها: […]

ادامه مطلب...

دیدار اعضای شورای محترم شهر اسفراین و جمعی از کارکنان شهرداری با پرسنل محترم بیمارستان شهرستان به مناسبت روز پرستار. بازدیدها: ۲۴

ادامه مطلب...

گزارشات سال 1397
گزارشات سال 97
مصوبات شورا