به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر اسفراين ، جلسه شوراي اسلامي شهر اسفراين با حضور فرماندار و اعضاي شورا در محل دفتر شوراي شهر برگزار شد. فرماندار شهرستان اسفراین توسعه شهر را نیازمند یک برنامه مدون دانست و گفت […]

ادامه مطلب...

گزارشات سال 1397
گزارشات سال 97
مصوبات شورا