مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

پیرو دعوت قبلی، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ رأس ساعت ۳۰: ۱۹ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

  •  نامه شماره ۷۹۱۲۶۳۳۷۲۳مورخه ۲۱/۶/۹۸ آموزش و پرورش اسفراین در خصوص نرخ پیشنهادی سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مطرح و موافقت گردید.
  • نامه شماره ۱۹۲۴ مورخه ۳/۲/۹۸ شهرداری محترم اسفراین در خصوص توافقنامه ورثه مرحوم پیرعلی ایزانلو مطرح و موافقت گردید.
  • نامه شماره ۱۵۷۳۳ مورخه ۲۷/۶/۹۸ شهرداری محترم اسفراین در خصوص هزینه حفاری و آسفالت معابر مطرح و مقرر گردید برابر مصوبه کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اسفراین به شماره ۳/ک.ف.ع مورخه ۲۲/۲/۹۸ اعمال گردد و تبصره یک : مصوبه کمیسیون حذف و تبصره دو : به قوت خود باقی است.
  • نامه شماره ۱۹۲۰/۷۲/ص/۴۲ مورخه ۲۷/۴/۹۸ تربیت بدنی شهرستان در خصوص مساعدت مالی به هیئت ووشو شهرستان مطرح و با مبلغ پنج میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵ریال) از محل ماده ۱۷ بلامانع است.
  • نامه شماره ۱۳۲۲۳ مورخه ۲۸/۵/۹۸ شهرداری محترم اسفراین در خصوص تجلیل از خبرنگاران شهرستان به مناسبت روز خبرنگار مطرح و مصوب گردید.
  • نامه شماره ۱۴۷۷۶ مورخه ۱۶/۶/۹۸ شهرداری محترم اسفراین در خصوص تقاضای مالکین خ امام طی بند ۱ مصوبه به شماره ۲۹۷ مورخه ۲۳/۴/۹۸ مطرح و با دو برابر امتیاز پروانه تجاری بابت عقب نشینی حاشیه خ امام موافقت گردید.

بازدیدها: 8

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

گزارشات سال 1397
گزارشات سال 97
مصوبات شورا