مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

پیرو دعوت قبلی، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز شنبه مورخ ۲۰/۵/۹۸ رأس ساعت ۳۰: ۲۰  در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 ۱- نامه شماره ۵۰۲۵ مورخه ۲/۳/۹۸  شهرداری محترم اسفراین در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

 

  • نامه شماره ۱۰۵۲۳ مورخه ۳۱/۴/۹۸ شهرداری محترم اسفراین در خصوص توافقنامه آقای سید علی سیدی واقع در خیابان سید جمال مطرح و   مصوب گردید.
  •  نامه شماره ۱۱۲۲۰ مورخه ۸/۵/۹۸  شهرداری محترم اسفراین در خصوص توافقنامه آقای رسول عباسی واقع                      در۲۴ متری بعثت مطرح و   مصوب گردید.
  • نامه شماره ۱۱۱۱۹ مورخه ۷/۵/۹۸ شهرداری محترم اسفراین در خصوص اخذ مجوز قرارداد تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر با آقای مصطفی رضایی نوعی و خانم سمیه دلاور مطرح و  مصوب گردید.
  • نامه شماره ۱۲۰۰۷ مورخه ۱۵/۵/۹۸ شهرداری محترم اسفراین درخصوص توافقنامه آقایان مصطفی و مرتضی المشهدانی در خصوص ملک واقع در خ امام رضا جنب تالار بلقیس مطرح و  مصوب گردید.
  • نامه شماره ۱۲۰۰۶ مورخه ۱۵/۵/۹۸ شهرداری محترم اسفراین در خصوص مجوز فروش ملک آقای محمد قوچانی مطرح و  مصوب گردید.
  • نامه شماره ۱۲۰۱۹ مورخه ۱۵/۵/۹۸  شهرداری محترم اسفراین در خصوص مجوز فروش و تقاضای خانم جهان شریف و معصومه حکم آبادی مطرح و   مصوب گردید.

بازدیدها: 33

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

گزارشات سال 1397
گزارشات سال 97
مصوبات شورا