مصوبه شورا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

پیرو دعوت قبلی، جلسه مصوبات شورای اسلامی شهر اسفراین در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ رأس ساعت ۰۰: ۱۱ در محل دفتر شورا با ذکر صلوات تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- نامه شماره ۱۱/ک.ف.ع مورخه ۹۸/۱۲/۶ کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اسفراین و به پیوست آن صورتجلسه مطرح و با بندهای ۱الی۴ صورتجلسه طبق نظر کمیسیون مصوب گردید.

 ۲- نامه شماره ۲۸۷۳۰ مورخه ۹۸/۱۱/۲۰شهرداری محترم اسفراین در خصوص متمم بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری مطرح و مصوب گردید.

۳- نامه مورخه ۹۸/۱۲/۱خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر اسفراین در خصوص پیش نویس بودجه سال ۹۹ شورای اسلامی شهر اسفراین مطرح مصوب گردید.

۴- نامه شماره ۲۸۸۳۹ مورخه ۹۸/۱۱/۲۰ شهرداری محترم اسفراین در خصوص هدیه روز زن، روز مرد و نوروز ۹۹ کارکنان مطرح و از محل رفاهیات مصوب گردید .

۵- نامه شماره ۳۰۴۹۱ مورخه ۹۸/۱۲/۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص استفاده از تخفیف درخواست آقای امراله نوروزی مطرح و مصوب گردید.

۶- نامه شماره ۳۰۴۷۵ مورخه ۹۸/۱۲/۷ شهرداری محترم اسفراین در خصوص توافقنامه آقای امراله قوامی مطرح و مصوب گردید .

۷- نامه شماره ۳۰۴۱۵ مورخه ۹۸/۱۲/۶ شهرداری محترم اسفراین در خصوص توافقنامه آقای محمود مرتضوی مطرح و مصوب گردید .

۸- نامه شماره ۲۹۶۶۵ مورخه ۹۸/۱۱/۲۹شهرداری محترم اسفراین در خصوص توافقنامه خانم مریم محمدزاده مطرح و مصوب گردید .

۹- نامه شماره ۲۸۹۰۹ مورخه ۹۸/۱۱/۲۱ شهرداری محترم اسفراین در خصوص مجوز فروش زمین به آقای اسماعیل خانی مطرح و مصوبگردید.

۱۰- نامه شماره ۳۰۶۱۵ مورخه ۹۸/۱۲/۸ شهرداری محترم اسفراین در خصوص تخفیفات سال ۹۹ مطرح و مصوب گردید .

۱۱- پیرو بند یک مصوبه شماره ۷۳۹ مورخه ۹۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر اسفراین پروژه های شهرداری به شرح ذیل اصلاح و مصوب گردید:

الف: پروژه توسعه و بهسازی پارک کودک به مبلغ ۲٫۹۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال حذف گردید.

ب: پروژه احداث پارک محله شهید صالحی از اعتبار۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال افزایش یافت.

ج:پروژه توسعه و بهسازی جاده سلامت (شهید فهمیده)از ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت.

د:پروژه تکمیل کمربند شمالی شهر از ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال افزایش یافت.

ه:پروژه بهسازی خیابانهای (شهید رجایی حدفاصل خ صداقت و دکتر حسابی)،قلعه کریم و خیابان عدالت از۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال افزایش یافت.

و:پروژه بهسازی میدان امام از ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال کاهش یافت.

ز:پروژه احداث ساختمان اداری از ۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال تقلیل یافت.

ح:پروژه ی بهسازی حاشیه رودخانه (پل معلم تا پل تعاون)به مبلغ ۱٫۹۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ایجاد شد و به لیست پروژه ها اضافه گردید.

ط:پروژه ی طرح تفکیک زباله از مبدأ به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ایجاد و به لیست پروژه ها اضافه گردید.

بازدیدها: 6

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

گزارشات سال 1397
گزارشات سال 97
مصوبات شورا